Skip to main content
Hörselhjälpmedel

Arbetshjälpmedel

Hörseltekniska hjälpmedel på jobbet

Allt fler i yrkesverksam ålder har en hörselskada. Ca 770 000 personer i åldern 16-64 år uppger själva att de har en nedsättning som påverkar dom i deras vardag.

Även med bra hörapparater hamnar man ibland i situationer där hörseln inte räcker till och man får anstränga sig för att höra allt korrekt. I din arbetsvardag kan det betyda att du inte klarar av att prestera som du själv vill vilket kan leda till en onödig stress.

För att underlätta behövs ofta hörseltekniska hjälpmedel på jobbet. Det kan vara för att höra bättre vid möten, konferenser eller andra situationer där förutsättningarna är svåra.

Hörjämt utför behovsutredningar för att se om du förutom hörapparater behöver ytterligare hjälpmedel. För att du ska vara säker på att eventuella hjälpmedel fungerar för just dig görs detta på din arbetsplats. Utredning görs efter beslut från Försäkringskassan där man kan ansöka om kostnadstäckning för utredning och hjälpmedel.

Om vi kommer fram till hjälpmedel som passar dig och din situation hjälper Hörjämt, efter godkännande från Försäkringskassan, till med installation. En korrekt installation och information kring dina hjälpmedel är av yttersta vikt för att de ska fungera optimalt.

Om du haft anställning kortare än ett år, är inskriven hos Arbetsförmedlingen eller är anställd med lönebidrag bistår Arbetsförmedlingen med denna tjänst, kontakta oss för information kring hur du går tillväga.

Hörjämt är Roger Certified Partner, en kvalitetstämpel från världens största tillverkare av hörseltekniska hjälpmedel för arbetsliv. Det är en garant för att du ska vara säker på att du får en högkvalitativ rehabilitering för din arbetsvardag

Kontakta oss för mer information